I tillegg til de tradisjonelle industriportene, tilbyr Lindab en hurtigport med en hastighet på opp til 2,5m/sek. Porten er utstyrt med en kraftig portduk UTEN hard bunnbjelke i aluminium eller lignende, og med selvreparerende egenskaper som er med på å forlenge portens levetid, driftskostnad, og samtidig sikre deg en stabil drift med færre driftsstopp i det daglige.