kretslopp-og-vatten

25 år med kvalitetsporter

I løpet av de siste 25 årene har Lindab A/S solgt porter på det norske markedet i samarbeid med et landsdekkende nettverk av forhandlere. Dette samarbeidet har utviklet seg til et fellesskap, som vil bli kjent som ”Lindab PortXpert”.

”Lindab PortXpert”-konseptet bygger på grunnleggende verdier med kunden i sentrum, hvor kvalitet, lojalitet og logistikk er en viktig del av det fremtidige samarbeidet.

Lindab portene markedsføres, selges og vedlikeholdes i dag gjennom disse, og landsdekkende salg og service blir da et av fortrinnene.

Forhandlerne er alle autoriserde Lindab-montører og blir løpende oppdatert i montasje og service, samt utvikling av Lindabs portprodukter.

Finn din nærmeste forhandler under toppmenyen ”Finn forhandler”. Ønsker du informasjon om andre produkter fra Lindab, kan du gå inn på www.lindab.no.